5910 gongdear-kvmbase 基础服务器-kvmbase-gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-kvmbase -r 2048 --disk /data/kvm/gongdear-kvmbase.img,format=qcow2,size=20 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5910 --vnclisten=0.0.0.0

5911 gongdear-kvmmain 运维服务器-主-kvmmain.gongdear
virt-install -n gongdear-kvmmain -r 2048 --disk /data/kvm/gongdear-kvmmain.img,format=qcow2,size=20 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5911 --vnclisten=0.0.0.0

5912 gongdear-kvmmysqlmain mysql数据库服务器-主-kvmmysqlmain.gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-kvmmysqlmain -r 2048 --disk /data/kvm/gongdear-kvmmysqlmain.img,format=qcow2,size=80 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5912 --vnclisten=0.0.0.0

5913 gongdear-kvmpgmain postgresql数据库服务器-主-kvmpgmain.gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-kvmpgmain -r 2048 --disk /data/kvm/gongdear-kvmpgmain.img,format=qcow2,size=80 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5913 --vnclisten=0.0.0.0

5914 gongdear-win7base windows7虚拟机(已删除)
virt-install --name=gongdear-win7base --os-variant=win7 --ram 512 --vcpus=1 --disk path=/data/kvm/gongdear-win7base.img,size=80 --accelerate --cdrom /data/iso/cn_windows_7_ultimate_x64_dvd_x15-66043.iso --vnc --vncport=5914 --vnclisten=0.0.0.0 --network bridge=br0,model=virtio --noautoconsole

5915 gongdear-wowbase wow私服 wowbase.gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-wowbase -r 2048 --disk /data/kvm/gongdear-wowbase.img,format=qcow2,size=200 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5915 --vnclisten=0.0.0.0

5916 docker服务器-主-kvmdocker.gongdear 双核 2g内存 200G硬盘
virt-install -n gongdear-kvmdocker -r 2048 --vcpus=2 --disk /data/kvm/gongdear-kvmdocker.img,format=qcow2,size=200 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5916 --vnclisten=0.0.0.0

5917 debian-wow服务器-主-wowdebian.gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-wowdebian -r 2048 --vcpus=2 --disk /data/kvm/gongdear-wowdebian.img,format=qcow2,size=200 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=debian9 --cdrom /data/iso/debian-9.4.0-amd64-netinst.iso --vnc --vncport=5917 --vnclisten=0.0.0.0

5918 tensorflowmain服务器-主-tensorflowmain.gongdear(已删除)
virt-install -n gongdear-tensorflowmain -r 4096 --vcpus=4 --disk /data/kvm/gongdear-tensorflowmain.img,format=qcow2,size=500 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5918 --vnclisten=0.0.0.0

5919 gongdear-timemachine服务器-主-timemachine.gongdear
virt-install -n gongdear-timemachine -r 1024 --vcpus=1 --disk /data/kvm/gongdear-timemachine.img,format=qcow2,size=1024 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5919 --vnclisten=0.0.0.0

5920 gongdear-kubernetes-master服务器-主-kubernetesmaster.gongdear
virt-install -n gongdear-kubernetes-master -r 1024 --vcpus=1 --disk /data/kvm/gongdear-kubernetes-master.img,format=qcow2,size=128 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5920 --vnclisten=0.0.0.0

5921 gongdear-kubernetes-node1服务器-节点1-kubernetesnode1.gongdear
virt-install -n gongdear-kubernetes-node1 -r 1024 --vcpus=1 --disk /data/kvm/gongdear-kubernetes-node1.img,format=qcow2,size=128 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5921 --vnclisten=0.0.0.0

5922 gongdear-kubernetes-node2服务器-节点2-kubernetesnode2.gongdear
virt-install -n gongdear-kubernetes-node2 -r 1024 --vcpus=1 --disk /data/kvm/gongdear-kubernetes-node2.img,format=qcow2,size=128 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5922 --vnclisten=0.0.0.0

5923 gongdear-kubernetes-node3服务器-节点3-kubernetesnode3.gongdear
virt-install -n gongdear-kubernetes-node3 -r 1024 --vcpus=1 --disk /data/kvm/gongdear-kubernetes-node3.img,format=qcow2,size=128 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5923 --vnclisten=0.0.0.0

5914新 gongdear-win2008main win2008main.gongdear
删除虚拟机 win7base
停止主机:virsh destroy gongdear-win7base
删除主机定义:virsh undefine gongdear-win7base
删除KVM虚拟机文件: rm -f /data/kvm/gongdear-win7base.img

virt-install -n gongdear-win2008main -r 2048 --vcpus=1 --os-type=windows --os-variant=win2k8 --accelerate --cdrom /data/iso/cn_windows_server_2008_r2.iso --disk /data/kvm/gongdear-win2008main.img,format=qcow2,size=512 --network bridge=br0 --vnc --vncport=5914 --vnclisten=0.0.0.0

5910 新 gongdear-kvmcenter kvmcenter.gongdear
virt-install -n gongdear-kvmcenter -r 4096 --vcpus=4 --disk /data/kvm/gongdear-kvmcenter.img,format=qcow2,size=512 --network bridge=br0 --os-type=linux --os-variant=rhel7.2 --cdrom /data/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1708.iso --vnc --vncport=5910 --vnclisten=0.0.0.0 --check disk_size=off

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来.